ปิดการขายSUGOI SIM วันที่2 พ.ย. 2018 เนื่องจากสินค้าหมด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกันมาเป็นเวลานาน