FAQ

▶ เกี่ยวกับอุปกรณ์การสื่อสาร ▶ เกี่ยวกับการชำระค่าบริการ
▶ เกี่ยวกับรายละเอียดการบริการ ▶ เกี่ยวกับการสนับสนุนช่วยเหลือ
▶ เกี่ยวกับการสมัครและเงื่อนไขการใช้บริการ ▶ เกี่ยวกับการถูกลักขโมยและสูญหาย
เกี่ยวกับอุปกรณ์การสื่อสาร เกี่ยวกับรายละเอียดการบริการ เกี่ยวกับการสมัครและเงื่อนไขการใช้บริการ
 • ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะสามารถใช้ได้หรือไม่
  เพียงแค่ซื้อซิมการ์ดก็สามารถใช้ได้แล้ว
 • นิติบุคคลจะสามารถทำสัญญาได้ไหม
  เพียงแค่ซื้อซิมการ์ดแล้วนำไปใช้เท่านั้น
 • คนต่างชาติจะสามารถทำสัญญาได้ไหม
  ไม่ว่าใครก็สามารถซื้อไปใช้ได้
 • วันเริ่มใช้จะเป็นเมื่อไร
  จะนับวันที่ทำการติดตั้งAPNและเริ่มใช้งานเป็นวันเริ่มใช้วันแรก และจะสิ้นสุดอายุการใช้งานเมื่อครบจำนวนวันตามแพ็คเกจ
 • SIM card เกิดความเสียหายขึ้นแล้ว
  ไม่สามารถให้การ์ดใหม่ชดเชยได้ กรุณาใช้ด้วยความระมัดระวัง
 • มีเคาเตอร์ขายซิมไหม
  ไมมี
ซิมสั่งซื้อผานหนาเว็บสุโกยทางเดียว
เกี่ยวกับการชำระค่าบริการ เกี่ยวกับการสนับสนุนช่วยเหลือ เกี่ยวกับการถูกลักขโมยและสูญหาย

Copyright(c) © Cumin Co.,Ltd. All Rights Reserved.

SUGOI SIM