ขณะนี้ เนื่องจากกำลังปรับปรุงระบบ จึงไม่สามารถสั่งซิมการ์ดได้

และอาจใช้เวลาหลายวัน 

ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง