SUGOI SIM

User Guide

Support Device List
รุ่นโทรศัพท์มือถือที่รองรับ

STEP .01

ตั้งค่า APN ก่อนเดินทาง

STEP .02

เปลี่ยน SIM Card เมื่อถึงญี่ปุ่น แค่นี้ก็พร้อมใช้งาน !

การตั้งค่า APN (กรุณาตั้งค่าตามข้อมูลด้านล่าง ตามรุ่นอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้)

ดูรายละเอียดการตั้งค่า Android

ดูรายละเอียดการตั้งค่า iPhone / iPad

สำหรับท่านที่ใช้ iPhone/iPad กรุณาติดตั้งโปรไฟล์ (Install Profile) ในขณะที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตก่อนออกเดินทาง

■Name

 

■APN

 

■User Name

 

■Password

 

■Authentication type

 

■PDP type

pocketsim

 

dm.jplat.net

 

pocket@sim

 

japan

 

CHAP or PAP   *กรณีสามารถตั้งค่าได้

 

IP       *กรณีจำเป็นต้องตั้งค่า

(เฉพาะAndroid เท่านั้น)

ซิมการ์ด หมายถึง IC การ์ดที่มีข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าอยู่ภายใน สามารถนำไปใช้โดยการใส่การ์ดเข้ากับอุปกรณ์สื่อสารที่รองรับ ซิมการ์ดนี้ได้
วิธีการใส่ ซิมการ์ดเข้ากับอุปกรณ์สื่อสารแต่ละรุ่นนั้นอาจแตกต่างกัน กรุณาศึกษาคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์สื่อสารนั้นๆ ด้วย

เกี่ยวกับ ซิมการ์ด

วิธีแกะ ซิมการ์ดออกจากการ์ด

■ กรุณาสวมถุงมือ จากนั้นให้ดันที่ด้านหลังของ ซิมการ์ดขึ้น

*  ควรระมัดระวังในการถอด เนื่องจากขณะถอด ซิมการ์ดนั้น มือหรือนิ้วอาจได้รับความบาดเจ็บได้

*  กรุณาสวมถุงมือเพื่อป้องกันการสัมผัสส่วนที่เป็นขั้วโลหะ ในกรณีที่สัมผัสกับขั้วโลหะโดยตรง ควรใช้ผ้านุ่มแห้งเช็ดก่อนใช้งาน

■ จับส่วนที่เป็น ซิมการ์ดให้ตั้งขึ้น และแกะให้หลุดออกมาจากการ์ด

*  วิธีการใส่ ซิมการ์ด กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอุปกรณ์สื่อสารที่นำมาใช้

รหัส PIN และรหัสปลดล็อค PIN

■  ซิมการ์ดแต่ละใบนั้นจะมีรหัสผ่าน “PIN1 Code” และ “PIN 2Code” อยู่ ค่าเริ่มต้นของ “PIN1 Code” และ “PIN2 Code” จะถูกตั้งไว้ที่ “0000” ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรหัสได้

กรุณาศึกษาวิธีการเปลี่ยนรหัสจากคู่มือการใช้งานอุปกรณ์สื่อสาร

■ กรณีที่ใส่รหัสของ "PIN1 Code" และ "PIN2 Code" ไม่ถูกต้อง 3 ครั้งติดต่อกัน ซิมการ์ดนั้นจะถูกล็อคและไม่สามารถใช้งานได้ ในการปลดล็อคจำเป็นต้องใส่ "รหัสปลดล็อค PIN" หากท่านต้องการรหัสปลดล็อค PIN หรือ ซิมการ์ดของท่านถูกล็อคโดยสมบูรณ์แบบ กรุณาติดต่อมายังฝ่ายบริการของเราเพื่อขอความช่วยเหลือ

* ข้อควรระวัง กรุณาอย่าลืม “PIN1 Code” และ “PIN2 Code”

ข้อควรระวังเกี่ยวกับ ซิมการ์ด

■ควรใช้ความระมัดระวังในการใส่เข้าไปที่อุปกรณ์สื่อสารที่ใช้และไม่ควรออกแรงในการใส่มากเกินไป กรณีที่ใส่ไม่ได้หรือใส่ยาก ต้องตรวจสอบวิธีการใส่ SIM การ์ดจากคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์สื่อสารอีกครั้ง

การใช้งานที่ไม่ถูกวิธีอาจส่งผลให้ซิมการ์ดและอุปกรณ์สื่อสารชำรุดได้
■กรุณาใช้งานด้วยความระมัดระวัง ส่วนที่เป็นขั้วโลหะต้องอยู่ในสภาพที่สะอาดอยู่เสมอ ต้องดูแลรักษาด้วยการใช้ผ้าแห้งสะอาดเช็ด
■กรุณาอย่าสัมผัสส่วนที่เป็นขั้วโลหะโดยไม่ได้มีการเตรียมการที่เหมาะสมก่อนเพราะอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้
■กรุณาอย่าถอดแยกส่วนหรือประกอบใหม่เพราะอาจทำให้ข้อมูลสูญหาย หรือเสียหายได้
■กรุณาอย่าหักหรืองอซิมการ์ด รวมถึงไม่ทำตกหล่น ทำเปียก หรือทับด้วยของหนัก เพราะจะทำให้ชำรุดเสียหายได้
■การเก็บรักษา

กรุณาอย่าวางในสถานที่ที่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรงหรือที่มีอุณหภูมิและ ความชื้นสูง เพราะจะทำให้เสียหายได้
■กรุณาจดบันทึกข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ใน ซิมการ์ดด้วยตนเองและเก็บไว้ต่างหาก เพื่อใช้ในการอ้างอิง กรณีที่ข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้สูญหายไป ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการที่ข้อมูลหายไปได้

■ซิมการ์ดนี้ใช้สำหรับการรับส่งข้อมูลเท่านั้น หากต้องการสื่อสารโทรเข้าออก กรุณาทำผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น LINE , Skype และอื่นๆ

■สามารถใช้งานได้เฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆได้

■ความเร็วในการรับส่งข้อมูล: ความเร็วสูงสุดในการรับข้อมูลคือ 375Mbps/ ความเร็วสูงสุดในการส่งข้อมูลคือ 50Mbps

■ไม่สามารถซื้อปริมาณการส่งรับข้อมูลเพิ่มได้และไม่สามารถเปลี่ยนแผนการใช้งาน (plan) ได้

■สามารถใช้กับเครือข่าย 3G/4G LTE ของ NTT docomo ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น ในอุปกรณ์สื่อสารบางรุ่นอาจใช้ได้เฉพาะ 3G เท่านั้น หรือในบางรุ่นอาจจะไม่สามารถใช้งานได้เลย

■ โทรศัพท์มือถือที่ไม่สามารถใช้งานที่คลื่นความถี่ดังต่อไปนี้ จะไม่สามารถใช้งาน ซิมการ์ดนี้ได้ สำหรับคลื่นความถี่ที่โทรศัพท์ของท่านรองรับ กรุณาสอบถามจากร้านค้าหรือผู้ผลิต

LTE: 2100MHz/1500MHz/800MHz
W-CDMA/HSDPA/HSUPA: 2100MHz/800MHz

■แม้อุปกรณ์สื่อสารจะรองรับคลื่นความถี่ของ SUGOI SIM ก็ตาม ความเร็วและสถานะของบริการ4G/3G จะแตกต่างกันตามพื้นที่ อาจมีกรณีเชื่อมต่อไม่ได้หรือไม่เสถียรภาพขึ้นอยู่กับสภาวะของพื้นที่นั้นๆ

■ซิมการ์ดนี้มีกำหนดระยะเวลาการใช้งาน กรุณาตั้งค่า APN และทำการเปิดใช้งาน (Activate) ซิมการ์ดในประเทศญี่ปุ่นภายในวันที่ระบุไว้ในแพ็คเกจ

สำหรับการ์ดที่ไม่ได้เปิดใช้งานภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถใช้งานได้อีก

■หลังจากซื้อซิมการ์ดมาแล้ว แต่ไม่มีการเปิดใช้งาน (activate) จะไม่สามารถนำซิมการ์ดที่หมดอายุแล้วมาเปลี่ยน คืนหรือแลกเป็นเงินได้

■ไม่สามารถใช้กับบริการ Wifi ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการสัญญาณภายในประเทศญี่ปุ่น

■ไม่รับประกันหรือคืนเงินในกรณีที่ซิมการ์ดสูญหาย ถูกโจรกรรม เสียหาย เป็นต้น

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

■ ในการถอด ซิมการ์ดออก ควรสวมถุงมือหรือระมัดระวังนิ้วมือและไม่ออกแรงมากเกินไปเพราะอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บได้

■ กรุณาอย่านำ  ซิมการ์ดใส่ในเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่ความร้อน เช่น เตาไมโครเวฟ หรือภาชนะที่มีแรงดันสูง เนื่องจากอาจทำให้ละลาย

เกิดความร้อน เกิดควัน เกิดไฟไหม้ หรือข้อมูลสูญหาย เสียหายได้

■กรุณาอย่าใช้หรือวาง ซิมการ์ดทิ้งไว้ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูง เช่น  ใกล้ไฟหรือเตา  เนื่องจากอาจทำให้ละลาย เกิดความร้อน เกิดควัน เกิดไฟไหม้ หรือข้อมูลสูญหาย เสียหายได้

■ กรุณาจัดเก็บ ซิมการ์ดให้พ้นมือเด็ก เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆ เช่น การกลืนกิน การบาดเจ็บ เป็นต้น

 

Copyright(c) © Cumin Co.,Ltd. All Rights Reserved.